12. Moto Legendy PL

Warunki uczestnictwa w 12 ogólnopolskim zlocie pojazdów „Moto Legendy PL” Biecz-Gorlice-Krempna:


A
 – zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu wpisowego przyjmujemy na NOWY adres email: motolegendyprl@gmail.com, w którym należy podać:

1. imię i nazwisko kierowcy,

2. marka/model pojazdu, rok produkcji, nr rejestracyjny pojazdu oraz zdjęcie pojazdu (dotyczy nowych uczestników)

3. nr telefonu,

4. imiona i nazwiska osób towarzyszących,

B – wpisowe w kwocie 50 zł za osobę (każdy uczestnik otrzyma: m.in. smycz, identyfikator, pamiątkowe naklejki, dyplom uczestnictwa oraz obiad 2-daniowy)
nr konta bankowego do przelewu: 97 1050 1562 1000 0097 1368 8803 Agencja Reklamowa „Elefant” ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów

C – termin przyjmowania zgłoszeń: 30 sierpnia 2021 r. Ilość miejsc ograniczona!

D– noclegi każdy rezerwuje indywidualnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Zalewem” w Krempnej  na hasło „Motolegendy” pod nr telefonu: 500 176 384