IV Ogólnopolski Zlot Pojazdów – galeria uczestników