V Zlot – fot. Paweł Dusza

Zdjęcia z V zlotu – fot. Paweł Dusza