VI Zlot – zdjęcia uczestników

Zdjęcia z VI zlotu – Zdjęcia uczestników