II Rajd Magurski

Zdjęcia z II Rajdu Magurskiego – fot. Paulina Szymańska.