8 Ogólnopolski Zlot Pojazdów „Moto Legendy PRL” – fot. Edyta Dudek